Yên Bái: 41 công ty khoáng sản hết hạn khai thác

ThienNhien.Net – Cụ thể, trong đó có 14 công ty khai thác quặng sắt, 3 công ty khai thác chì kẽm, 13 công ty khai thác đá làm vật liệu xây dựng, 3 công ty, hợp tác xã khai thác đất sét làm gạch; 5 công ty, hợp tác xã khai thác cát sỏi…

Ảnh: nongnghiep.vn
Ảnh: nongnghiep.vn

Trong đó nhiều công ty dừng hoạt động khi chưa có cấp giấy phép mới, nhưng một số công ty vẫn cố tình hoạt động núp dưới hình thức: Chế biến khoáng sản tồn, thu mua khoáng sản trôi nổi… đã ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và cuộc sống của người dân.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nêu rõ: Các công ty đã hết hạn giấy phép, nhưng đơn vị vẫn tiến hành khai thác được coi là khai thác khoáng sản trái phép…

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã thành lập các đoàn thanh tra để xử lý các công ty cố tình khai thác khoáng sản khi giấy phép đã hết hiệu lực.