Oxfam tuyển Tư vấn phát triển phần mềm

Oxfam đang cần tuyển đối tác Tư vấn phát triển phần mềm. Các công ty hoặc tư vấn quan tâm có thể nộp hồ sơ đến địa chỉ email: duy.truong@oxfam.org.

Hồ sơ bao gồm:

  • CV(s) hoặc hồ sơ của công ty/chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ
  • Mô tả cách thức hoạt động, với bản phác thảo giao diện người dùng
  • Đề xuất tài chính cho các dịch vụ

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/11/2019

Thông tin xem chi tiết tại đây.