Kiểm lâm tăng cường lực lượng lên đỉnh Sa Mai

ThienNhien.Net – Sau khi Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Chủ rừng Sông Lũy vào cuộc” phản ảnh vấn nạn phá rừng tại rừng phòng hộ Sông Lũy (Bắc Bình), Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận đã điều lực lượng kiểm lâm lên tiếp cận các điểm phá rừng này” – ngày 19-7, một nguồn tin cho biết.

Theo đó, một tổ kiểm lâm 10 người đã được đưa lên đóng chốt tại đỉnh Sa Mai. Tổ này sẽ được thay đổi luân phiên, có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, ngăn chặn số lâm tặc từ Ninh Loan, Đức Trọng (Lâm Đồng) sang.

Trong khi đó, Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy cũng cử lực lượng đến ba điểm phá rừng tại các tiểu khu 70, 71 và 72 để đánh số, đo đếm trữ lượng gỗ bị thiệt hại nhằm củng cố hồ sơ xử lý.

Từ đầu năm 2015 đến nay, Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện và phản ảnh 10 vụ phá rừng tại rừng phòng hộ Sông Lũy với trữ lượng gỗ bị thiệt hại lên đến hàng trăm m3. Hạt Kiểm lâm huyện Bắc Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án ba vụ, tổ chức giám định thiệt hại bốn vụ.