Nghiên cứu triển khai rộng rãi chính sách bảo hiểm nông nghiệp

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính nghiên cứu việc triển khai rộng rãi chính sách bảo hiểm nông nghiệp để tạo điều kiện cho ngân hàng và doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chính sách bảo hiểm đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Ảnh minh họa: vccinews.vn
Ảnh minh họa: vccinews.vn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm sửa đổi, bổ sung qui định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo điều kiện cho việc triển khai các dự án liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu có các giải pháp để thúc đẩy việc ký kết và đảm bảo thực hiện các hợp đồng liên kết giữa doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất quy mô lớn nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2015, có 304.017 hộ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp, trong đó hộ nghèo là 233.361 hộ (chiếm 76,8%), hộ cận nghèo 45.944 hộ (chiếm 15,1%), hộ thường 24.711 hộ (chiếm 8,1%); có 1 tổ chức sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm. Tổng giá trị được bảo hiểm là 7.747,9 tỷ đồng (trong đó giá trị bảo hiểm cây lúa là 2.151 tỷ đồng, giá trị bảo hiểm vật nuôi 2.713,2 tỷ đồng, giá trị bảo hiểm thủy sản 2.883,7 tỷ đồng). Số tiền bồi thường là 712,9 tỷ đồng; doanh thu phí bảo hiểm đạt 394 tỷ đồng.