Điều chỉnh thỏa thuận hợp tác phát triển lâm nghiệp với Phần Lan

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý điều chỉnh “Thỏa thuận giữa Việt Nam và Phần Lan về hợp tác trong phát triển ngành lâm nghiệp tại Việt Nam” để tiếp nhận bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 416.185,24 euro của Chính phủ Phần Lan cho Quỹ Ủy thác ngành Lâm nghiệp (TFF).

Phó Thủ tướng ủy quyền lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Công hàm trao đổi với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Phần Lan để điều chỉnh Thỏa thuận trên.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm các hoạt động trong khuôn khổ Quỹ TFF được triển khai đúng mục đích và các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ODA cùng các quy định pháp luật có liên quan.

Được biết, trong lĩnh vực lâm nghiệp, Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam thông qua một số chương trình bảo tồn rừng. Từ năm 2003, nguồn hỗ trợ của Phần Lan chủ yếu nhằm gắn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã được xác định trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm nghiệp, tăng cường mục tiêu giảm nghèo của nguồn vốn ODA dành cho ngành lâm nghiệp…

Kể từ năm 2007, Phần Lan đã cam kết bố trí thêm 12,7 triệu euro cho ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 – 2011, nhằm hỗ trợ thực hiện Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam.