Dự án nâng cao ý thức cộng đồng về hợp đồng nông nghiệp tuyển tư vấn

Dự án nâng cao ý thức cộng đồng về hợp đồng nông nghiệp tuyển tư vấn, làm việc tại Bắc Cạn

Hạn nộp hồ sơ: 10/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây