Thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

ThienNhien.Net – Sáng 25/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm 10 chương và 81 điều với tỷ lệ tán thành là 91,50%.

Luật quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo và có trách nhiệm lập báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trình Chính phủ định kỳ hằng năm.

16 tỉ USD xây sân bay Long Thành
16 tỉ USD xây sân bay Long Thành

Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/ 2016. Cũng trong ngày 25/6, Quốc hội đã biểu quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư: khái toán cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014), trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD).

Lộ trình thực hiện sẽ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; chậm nhất năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác. Giai đoạn 2: tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 3: hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.