NEPCon và SFMI tuyển Thực tập sinh

NEPCon và SFMI đang tuyển Thực tập sinh, làm việc bán thời gian tại Hà Nội, hợp đồng 80 ngày từ tháng 8/2015 đến tháng 1/2016.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email: al@nepcon.net

Hạn chót: 20/7/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.