ChildFund tuyển nhiều vị trí

ChildFund Việt Nam đang tuyển các vị trí:

– 01 Cán bộ quan hệ tài trợ (Hợp đồng 7 tháng, toàn thời gian, làm việc ở Hà Nội)

– 02 Tư vấn đánh giá cuối kỳ dự án – Chương trình quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em (Hợp đồng ngắn hạn, một làm việc ở thị trấn Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; một làm việc tại Hòa Bình và Bắc Kạn)

Liên hệ Email: recruitment@childfund.org.vn

Hạn chót: 19/6/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.