Animals Asia tuyển Biên phiên dịch

Animals Asia đang tìm kiếm Biên phiên dịch, làm việc tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng tiếng Anh về địa chỉ email: nhoang@animalsasia.org

Hạn chót: 22/6/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.