WWF tuyển Tư vấn

WWF Việt Nam đang tuyển nhiều Tư vấn đánh giá tác động xã hội có sự tham gia của cộng đồng (p-SIA) và đánh giá tác động môi trường đa dạng sinh học (BEIA).

Liên hệ:

Chương trình nuôi trồng thủy hải sản, WWF Việt Nam – Văn phòng Cần thơ

Tầng 3, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ – Đại Học Cần Thơ

Khu đại học II, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Email: phong.hominh@wwf.panda.org.

Hạn chót: 17h30, 30/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.