Blue Dragon tuyển Cán bộ tài trợ

Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) đang tuyển 01 Cán bộ tài trợ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email laura@bdcf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 14/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.