Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các-bon thấp tuyển Điều phối viên

Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Các-bon thấp đang tuyển 10 Điều phối viên, làm việc tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: anhdn.pdn@gmail.com.

Hạn chót: 17h00, 24/05/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.