iSEE tuyển Viện trưởng

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đang tuyển Viện trưởng.

Liên hệ:

Nguyễn Bích Phương

Email: isee@isee.org.vn

Hạn chót: 17h00, 24/05/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.