Winrock tuyển Tư vấn

Tổ chức Winrock Quốc tế tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia tư vấn cho Dự án Tư vấn xây dựng mô hình sinh hoạt cộng đồng trong thanh thiếu niên: Mô hình “Nhóm Nông gia tương lai”.

Tổ chức hay cá nhân quan tâm gửi đề xuất qua email: dobichthuy.learning@cecem.org và CC VHDuong@oxfam.org.uk

Hạn chót nộp hồ sơ: 16h30, 25/04/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.