WWF tuyển tư vấn 

Tổ chức WWF cần tuyển tư vấn hỗ trợ dự án giảm thiểu rác thải nhựa trên biển.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi  hồ sơ và CV đến địa chỉ email: procurement@wwf.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây