Học bổng Thạc sĩ Chính sách Phát triển và Thực tiễn

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam (AIT-VN) hiện đang có Học bổng Thạc sĩ Chính sách Phát triển và Thực tiễn học tập tại Hà Nội và Geneva.

Liên hệ: 

Ms. Diệp: diep@aitcv.ac.vn, Điện thoại: +84 9362626 84

hoặc Ms. Phạm Thúy: pthuy@aitcv.ac.vn, tel: +84 983 43 7728

hoặc trên website IHEID hoặc AIT-VN

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.