SNV tuyển Cố vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển 01 Cố vấn giàu kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2013

Xem thông tin chi tiết tại đây