EMW tuyển Điều phối viên

Tổ chức Đông Tây hội ngộ (EMW) đang tuyển 01 Điều phối viên toàn quốc làm việc tại Đà Nẵng hoặc Cần Thơ.

E-mail nhận hồ sơ: thoi.phan@eastmeetswest.org

Hạn chót: 28/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.