Tổng công ty Sông Đà bán dự án thủy điện ở Lào

ThienNhien.Net – Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc Tổng công ty Sông Đà chuyển giao dự án thủy điện Sekong 3A+3B tại Lào cho cho Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào.

Theo Tổng công ty Sông Đà, lý do của việc chuyển giao này là đến hết tháng 6/2014, nguồn vốn công ty đã đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết ước khoảng 6.160 tỷ đồng, vượt gần 1.800 tỷ đồng so với vốn điều lệ, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ước khoảng 3,5 lần và đã vượt mức cho phép. Vì thế, khả năng huy động vốn để đầu tư cho các dự án mới sẽ rất khó khăn, trong đó có dự án Sekong 3A+3B tại Lào.

Từ thực tế trên, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho phép để Tổng công ty Sông Đà không làm chủ đầu tư dự án thủy điện Sekong 3A+3B và chuyển giao quyền làm chủ đầu tư dự án này cho Công ty Cổ phần Điện Việt – Lào.

Ảnh minh họa: icon.com.vn
Ảnh minh họa: icon.com.vn

Dự án thủy điện Sekong 3A+3B, công suất 205 MW trên sông Sekong. Theo báo cáo của Tổng công ty Sông Đà, đến thời điểm này, một số công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án đã được hoàn thành như lập dự án đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xã hội, di dân tái định cư… Tổng giá trị thực hiện đầu tư đến hết ngày 30/10/2014 ước đạt 75 tỷ đồng.

Là doanh nghiệp của Bộ Xây dựng, trong những năm gần đây, bên cạnh việc đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, Tổng công ty Sông Đà đã đầu tư một lượng vốn khá lớn vào các dự án thủy điện, nhà ở, vật liệu xây dựng. Hiện để tập trung nguồn lực tài chính vào các dự án then chốt đang đầu tư và lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp, Tổng công ty Sông Đà đang thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn bằng việc thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, các dự án đầu tư ngoài ngành cũng như chuyển nhượng một số dự án thủy điện.