CGIAR tuyển Chuyên gia Giới

Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CGIAR) tuyển 01 Chuyên gia giới cho Chương trình nghiên cứu Cây lấy củ, rễ và chuối (CIP)

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ bao gồm CV, thư xin việc, tên và thông tin liên lạc của 03 người giới thiệu về địa chỉ Email: CIP-Recruitment@cgiar.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.