WWV tuyển Cán bộ hành chính

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WWV) cần tuyển Cán bộ hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 12/6/2022