WCI tuyển 02 cán bộ

Tổ chức Quan tâm thế giới quốc tế (World Concern International – WCI) cần tuyển 02 cán bộ, làm việc tại Tuyên Quang.

01 Cán bộ tài chính chương trình 

01 Cán bộ dự án

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/01/2019