IOM tuyển Tư vấn

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cần tuyển Tư vấn thực hiện đánh giá về biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường tại Đắk Lắk, Phú Yên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ theo mẫu đến địa chỉ email: ngiroux@iom.int

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây