BCC tuyển Chuyên gia tư vấn

Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học trên Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tuyển 01 Chuyên gia về cơ sở hạ tầng nông thôn.

Liên hệ:

Ứng viên gửi hồ sơ về email: vica.loan2721@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.