Bàn giải pháp quản lý bền vững lưu vực sông Mekong

ThienNhien.Net – Diễn ra trong 2 ngày 15-16/1, phiên họp lần thứ 21 của Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông sẽ thảo luận về việc phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP/Thu Cúc)
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP/Thu Cúc)

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mê Kông quốc tế khóa 2014-2015 chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên khai mạc (ngày 15/1), Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá trong thời gian qua Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và các quốc gia thành viên đã rất nỗ lực trong triển khai các cam kết về Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực nghiện Nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững của lưu vực, bao gồm cả những tác động của các thủy điện trên dòng chính, tiến độ tham vấn trước về công trình thủy điện Don Sahong của Lào…

Mặc dù đã được nhiều tiến bộ nhưng theo Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều thách thức, liên quan đến tài nguyên nước, tài nguyên sông Mê Kông.

Để tiếp tục đối phó hiệu quả với các thách thức này, trong năm 2015 các nước thành viên đánh giá kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2011-2015, đề nghị ủy hội triển khai đồng bộ các hoạt động ưu tiên: Đẩy mạnh nghiên cứu chung của Ủy hội về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả những tác động của thủy diện dòng chính, những nghiên cứu của Việt Nam sẽ làm cơ sở vững chắc khi đưa ra quyết định phù hợp cho việc phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Kông; cập nhật thực hiện Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước, cho giai đoạn chiến lược 2016-2020; Tiếp tục tăng cường thực hiện các thủ tục của Ủy hội bao gồm cả thủ tục thông báo, tham vấn trước và Thỏa thuận đặc biệt là thực hiệm tham vấn trước cho công trình thủy điện Don Sahong của Lào; tiếp tục tăng cường khả năng tự chủ của ủy hội thông qua từng bước lộ trình cho các quốc gia thành viên, tăng cường năng lực cho ban thư ký cũng như các quốc gia thành viên.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng sẽ thảo luận và xem xét Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách Ủy hội năm 2015; Tiến độ thực hiện nghiên cứu chung về phát triển và quản lý bền vững lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính; tiến độ thực hiện tham vấn trước về công trình thủy điện Don Sahong (Lào)…