Phú Yên: Gần 158.300ha đất bị cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích gần 158.300ha, gồm 696 vị trí, tiểu khu, tuyến. Đây là các khu vực có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh, đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng, rừng đặc dụng và phòng hộ…

Khai thác khoáng sản ở Phú Yên. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Khai thác khoáng sản ở Phú Yên. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Theo đó, khu vực cấm hoạt động khoáng sản có tổng diện tích hơn 140.000ha, trong đó đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa có diện tích hơn 6.800ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ, khu bảo tồn địa chất hơn 108.000ha; đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hơn 20.100ha; đất do cơ sở tôn giáo sử dụng gần 79ha; đất nằm trong khu vực Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên do Ban Quan lý khu kinh tế Phú Yên quản lý hơn 552ha.

Ngoài ra, có hơn 4.100ha đất ở các khu vực thuộc phạm vi, hành lang bảo vệ công trình giao thông, phạm vi, hành lang bảo vệ công trình điện, hành lang công trình thủy lợi, đê điều; khu vực đất thuộc phạm vi, hành lang hệ thống cấp nước, xử lý chất thải; khu xử lý chất thải rắn, bãi chôn lấp… cũng nằm trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản có tổng diện tích hơn 18.224ha, trong đó, đất có di tích lịch sử – văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa hơn 1.752ha; vành đai bảo vệ khu rừng đặc dụng Krông Trai, huyện Sơn Hòa hơn 2.822ha; đất quy hoạch dành cho mục đích quốc phòng hoặc nếu tiến hành hoạt động khoáng sản có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng hơn 13.650ha.

UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền, thông báo nghiêm cấm mọi hoạt động khoáng sản tại các khu vực trên.