Bộ TN&MT công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2014

ThienNhien.Net – Ngày 27 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Quyết định số 3090/QĐ-BTNMT công bố 10 sự kiện nổi bật ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2014. Những sự kiện này đánh dấu nỗ lực của các lĩnh vực ngành TN&MT ở cả Trung ương và địa phương.

1. Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014, lần đầu tiên Luật Đất đai và các Nghị định song hành có hiệu lực đi vào cuộc sống; công bố bộ thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đất đai.

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn cùng có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; xây dựng và công bố các thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai gồm 41 thủ tục đối với Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 30 thủ tục so với trước đây, 62 thủ tục đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 09 thủ tục so với trước đây.

2. Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được Ban Thư ký Công ước Ramsar thế giới công nhận là khu đất ngập nước.

Một góc Vườn quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Một góc Vườn quốc gia Côn Đảo. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Đây là khu đất Ramsar có tầm quan trọng quốc tế thứ 2.203 của thế giới, thứ 6 của Việt Nam và là khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam. Vườn quốc gia Côn Đảo hội tụ cả 4 hệ sinh thái rừng, biển đặc sắc và hiếm có trên thế giới được đưa vào danh sách hệ thống các khu vực biển quan trọng cần được bảo vệ trên phạm vi toàn cầu, là khu vực trọng điểm trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia của Việt Nam.

3. Lần đầu tiên các địa phương tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản.

Theo đó năm 2014 đã tính tiền cấp quyền để thu 5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Việc tính và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản căn cứ theo yêu cầu trữ lượng, chất lượng khoáng sản nằm trong lòng đất đã góp phần nâng cao công tác về quản lý nhà nước về khoáng sản.

4. Việt Nam chính thức gia nhập Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy.

Việt Nam là quốc gia thứ 35 tham gia Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho mục đích phi giao thông thủy và chính thức đưa Công ước có hiệu lực sau gần 20 năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Công ước có hiệu từ ngày 17 tháng 8 năm 2014.

5. Công bố 11 quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông lớn, quan trọng và đưa vào vận hành trong mùa lũ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Với nguyên tắc ưu tiên hàng đầu cho giảm lũ trong mùa lũ và điều tiết nước trong mùa cạn cho hạ du. Đồng thời, quy định cụ thể chế độ vận hành, cơ chế phối hợp giữa các chủ hồ; trách nhiệm của địa phương, các Bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình của các chủ hồ, các cơ quan có liên quan.

6. Hoàn thành Báo cáo cập nhật hai năm một lần, lần thứ nhất của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Báo cáo được gửi đến Ban Thư ký Công ước khí hậu tại Hội nghị lần thứ 20 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tổ chức tháng 12 năm 2014 tại Lima, Pê-Ru. Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban Thư ký Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu từ ngày 08 tháng 12 năm 2014. Việt Nam là một trong ba nước đang phát triển đầu tiên thế giới hoàn thành Báo cáo, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ và cam kết của Việt Nam trong việc tham gia thực hiện Công ước.

7. Lần đầu tiên thành phố Hà Nội hoàn thành vượt mức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Trong năm 2014, thành phố Hà Nội đã tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà và tài sản gắn liền với đất, đến nay đạt 99,6% diện tích cần cấp. Cấp 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, gần 6.000 giấy đối với hộ gia đình, cá nhân và trên 40.000 giấy chứng nhận đã được cấp cho các hộ gia đình mua nhà tại các dự án phát triển nhà.

8. Lần đầu tiên hoàn thành hệ thống giám sát tài nguyên và môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám phủ trùm toàn bộ vùng biển và hải đảo Việt Nam.

Theo đó, đã xây dựng bộ bản đồ chuyên đề về lớp phủ bề mặt tỷ lệ 1:50.000 cho vùng ven biển và các đảo nổi; hệ thống bản đồ chuyên đề kèm theo các bộ số liệu về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh vật và môi trường biển, hải đảo cho toàn bộ vùng lãnh hải Việt Nam; hệ thống giám sát đa thời gian tài nguyên – môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000 vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hệ thống bản đồ địa hình quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 1:25.000 các đảo nổi và bãi đá ngầm độ sâu đến 10m.

9. Giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển tại Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ.

Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp, thống nhất biển và hải đảo; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

10. Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh trong toàn ngành, Văn phòng một cửa hoạt động trở lại tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong năm qua, cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính đã được tập trung đẩy mạnh trong toàn ngành. Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được hoạt động trở lại tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, góp phần nâng cao hiệu lực công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp./.