TP.HCM: Giảm được trên 264.000 tấn CO2 phát thải ra môi trường 2014

ThienNhien.Net – Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” được triển khai trên địa bàn TP.HCM không những nâng cao ý thức người dân về sử dụng điện tiết kiệm mà còn góp phần tiết kiệm một chi phí sinh hoạt đáng kể cho mỗi gia đình có tham gia chương trình; đối với xã hội giúp giảm khí thải ô nhiễm ra môi trường, giảm hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và giảm bớt áp lực đầu tư nguồn điện, bảo vệ tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái của tự nhiên.

Các gia đình được trao giải. (Ảnh: Tường Tú)
Các gia đình được trao giải. (Ảnh: Tường Tú)

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” được triển khai từ năm 2010 đã nhận được sự ủng hộ của mọi người dân và thu hút đông đảo các hộ gia đình tham gia thực hiện tiết kiệm điện. Từ một chương trình tiết kiệm điện nhỏ do Tổng công ty Điện lực TP.HCM triển khai, chương trình ngày càng nhận được sự quan tâm của Thành phố, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội.

Nhằm phát huy kết quả đạt được từ chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” các năm qua và khai thác hiệu quả tiềm năng tiết kiệm điện trong các hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM, năm 2013, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các tổ chức đoàn thể dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cung ứng và Tiết kiệm điện Thành phố đã đã tổ chức Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013-2015” cho 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện. Khác với Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện năm 2013” được triển khai trong cả 12 tháng năm 2013, Chương trình năm 2014 được rút ngắn triển khai trong tháng 01 đến tháng 10/2014.

Trong năm 2014 đã có 744.541 hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện với sản lượng điện tiết giảm là 423,57 triệu kWh, trong đó chương trình đã bình chọn được 15.000 hộ gia đình được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014 cấp Quận” và 480 hộ gia đình tiêu biểu nhất được công nhận “Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm 2014 cấp Thành phố”, với tổng giá trị các giải thưởng là 4,74 tỷ đồng. Giai đoạn 2013-2014 đã có 1.440.493 lượt hộ gia đình tiết kiệm điện. Sản lượng điện tiết giảm được qua 2 năm triển khai chương trình là 900,44 triệu kWh. Chương trình đã mang lại hiệu quả hết sức lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể, năm 2014 đã tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 741,79 tỷ đồng, góp phần giảm được 264.480 tấn CO2 phát thải ra môi trường; giai đoạn 2013-2014 đã tiết kiệm cho xã hội chi phí mua điện là 1.562 tỷ đồng, góp phần giảm được 562.238 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, chương trình đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp trong việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa Tổng công ty và các tổ chức đoàn thể tham gia phối hợp triển khai; sự nhiệt tình, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ tuyên truyền của các Công ty Điện lực và các ban ngành đoàn thể tại các địa phương đã góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền sâu rộng chương trình đến tất cả người dân trên địa bàn TPHCM góp phần quan trọng trong sự thành công của chương trình.

Chương trình cũng đã tác động tích cực đến nhận thức và thói quen sử dụng điện của người dân trên địa bàn TPHCM. Các buổi tuyên truyền, vận động người dân với nhiều hình thức phong phú thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo sự lan tỏa rộng rãi tới nhiều người cùng tham gia sử dụng điện tiết kiệm tại gia đình; từ đó tiết kiệm điện tại cơ quan, doanh nghiệp và tiến tới ở nơi công cộng; từng bước hình thành được thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong từng hộ gia đình và cộng đồng dân cư trên địa bàn TPHCM.