Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam tìm kiếm Tư vấn/Nhóm Tư vấn tập huấn về bộ công cụ EMMA (Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit).

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: HR.Vietnam@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 03/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.