SNV tuyển Chuyên gia Tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam SNV tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn có chuyên môn trong các lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh, Năng lượng tái tạo, Nông nghiệp, Giảm khí thải do phá rừng và suy thoái rừng.

Liên hệ:

SNV-Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam

Email:  snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.