SDCC tuyển Biên/phiên dịch kiêm Quản lý văn phòng

Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Bền vững (SDCC) đang tuyển 01 Biên/phiên dịch kiêm Quản lý văn phòng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email sdcc@sdcc.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.