Thư mời tham gia ngày hội Kết nối tự hào CSO Pride

Kính mời các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần chúng, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức cộng đồng, các nhóm tình nguyện, nhóm sở thích, và các tổ chức khác có cùng mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đất nước cùng tham gia Ngày hội Kết nối Tự hào diễn ra ngày 11/01/2015 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Liên hệ: 

Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng (CECEM)

Điện thoại: (04) 39447060

Email: info.learning@cecem.org, hoặc

Trung tâm ICS

Điện thoại: (08) 39405140

Email: info@ics.org.vn

Đăng ký tham gia tại link.

Thông tin chi tiết xem tại đây.