USAID tuyển Chuyên viên truyền thông

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID), Chương trình Quản trị vì tăng trưởng trọn vẹn (GIG) đang tuyển 01 Chuyên viên truyền thông.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HR@VietnamGIG.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.