Thúc đẩy phát triển bền vững ở khu vực Hạ lưu sông Mê Kông

ThienNhien.Net – Hội thảo khởi động Dự án Sáng kiến Chính sách công Hạ lưu sông Mê Kông (SCCMK), tổ chức ngày 13/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chính sách và nghiên cứu về môi trường.

Hội thảo này do Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Dự án hoàn thiện các mục tiêu của Sáng kiến Hạ lưu sông Mê Kông do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng bằng cách tập hợp các viện nghiên cứu ở khu vực Hạ lưu sông Mê Kông và các trường đại học đối tác để nghiên cứu những thách thức về môi trường, nông nghiệp và sinh kế; đồng thời thúc đẩy đối thoại về các chính sách công nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững với môi trường và cải thiện hoạt động sinh kế ở Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Phát biểu tại hội thảo, bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, thông qua nghiên cứu, giảng dạy và đối thoại chính sách, SCCMK mong muốn xây dựng và đẩy mạnh các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững với mục tiêu cao nhất là cải thiện cuộc sống của người dân ở khu vực này. Cùng với các tổ chức đối tác tại địa phương, SCCMK sẽ là nền tảng cho các quốc gia trong khu vực sông Mê Kông thảo luận về những thách thức khó khăn nhất của khu vực.

Nghiên cứu ban đầu của Dự án sẽ tập trung vào các mối liên kết giữa nước, an ninh lương thực và năng lượng, vì vậy các chuyên gia quốc tế đã tập trung thảo luận về cách thức hợp tác để thực hiện nghiên cứu về các mối liên kết trong khu vực sông Mê Kông xung quanh những vấn đề này, xây dựng đề xuất về kinh tế và quản trị nhà nước dựa trên bằng chứng và hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thảo luận chiến lược về các giải pháp.

Dự án được thực hiện bởi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) Thành phố Hồ Chí Minh, một sáng kiến chung của Chương trình Việt Nam thuộc trường Harvard Kennedy (Hoa Kỳ) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Dự án cũng sẽ lồng ghép hoạt động nghiên cứu và xây dựng chính sách của Dự án vào các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy hiện tại của FETP và mở rộng các khóa học của FETP về chính sách liên quan đến lĩnh vực môi trường.