UNESCO tuyển Cán bộ chương trình

Trung Tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục & Đào Tạo (UNESCO-CEP) – tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo mục đích gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cần tuyển 01 Cán bộ chương trình đào tạo trực tuyến và giáo dục.

Liên hệ:

Đoàn Thị Dung

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam

Địa chỉ: Số23, Cao Bá Quát, Hà Nội

Email: registry@unesco.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 24/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.