UNDP tuyển Tư vấn

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tuyển 01 Tư vấn quốc tế làm việc cho sáng kiến “Delivering as One” (DaO) trong vòng 22 ngày từ tháng 07/2014 – 01/2015.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.