FHI 360 tuyển cán bộ kỹ thuật

Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) tuyển cán bộ kỹ thuật cao cấp về thông tin chiến lược, làm việc tại Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 12/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.