DGRV tuyển tư vấn

Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức (DGRV) cần tuyển tư vấn trong lĩnh vực tín dụng và huy động vốn cho hợp tác xã, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 21/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.