WI tuyển Trợ Lí

Winrock International (WI) – tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, cần tuyển 01 trợ lí kế toán và hành chính cho dự án Năng lượng sạch tại Việt Nam (VCEP) do Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ và Winrock International được chỉ định là đối tác thực hiện.

Liên hệ:

Nguyễn Minh Hằng – Quản lí văn phòng

Chương trình Năng lượng sạch tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 8, 193 C3, Đường Bà Triệu, Tòa nhà HQ, Hà Nội

Điện thoại: 0439743696 – 0934 351565 – Fax: 0439743695

Email: hnguyen@winrock.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.