WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 cán bộ dự án dự án Tăng cường Năng lực Phòng ngừa và Giảm nhẹ rủi ro Thiên tai cho các vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa (CATREND), làm việc tại thành phố Thanh Hóa.

Liên hệ:

Cao Thị Thùy Dương

Tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Tầng 4, Toà nhà HEAC, 14-16 Đường Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm., Hà Nội

Điện thoại: 04 39.439.920 – Fax: 04 39.439.921

Di động: 0915 676 305

Email: job_application@wvi.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.