Bình Phước: Thanh tra Chính phủ thanh tra việc giao đất, giao rừng

ThienNhien.Net – Ngày 23/9, nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình đã ký quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác giao đất, giao rừng tại tỉnh Bình Phước trong khoảng thời gian 2008 đến 2013. Ngoài ra có thể xem xét thanh tra trước và sau thời kỳ trên.

Đoàn thanh tra do một lãnh đạo Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thanh tra khu vực 3 (Cục III) làm trưởng đoàn, thời hạn thanh tra là 60 ngày.Theo tìm hiểu, đây là quyết định thay thế cho quyết định gần hai năm trước, vì khi chuẩn bị công bố quyết định thanh tra thì Thanh tra Chính phủ đã hoãn lại.

Sau khi Thanh tra Chính phủ có thông báo về quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Trăm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có chỉ đạo cho các sở ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng đất, giao đất, giao rừng trong các thời kỳ để phục vụ công tác thanh tra.