Thổ dân Amazon đốt xe, đánh đuổi lâm tặc

ThienNhien.Net – Để giữ các cây cổ thụ trong rừng già, những chiến binh ở Amazone dùng vũ khí thô sơ của mình để tấn công, đốt xe của bọn lâm tặc trước khi đuổi đi.

Chiến binh người Ka'apor dùng gậy đuổi theo một tên lâm tặc đang định bỏ trốn
Chiến binh người Ka’apor dùng gậy đuổi theo một tên lâm tặc đang định bỏ trốn
Chiếc xe tải chở thân gỗ khổng lồ bọn lâm tặc mới đốn trong rừng
Chiếc xe tải chở thân gỗ khổng lồ bọn lâm tặc mới đốn trong rừng
Các thổ dân Ka'apor và vũ khí của mình
Các thổ dân Ka’apor và vũ khí của mình
Họ đưa nhau cung tên để chuẩn bị đối phó với lâm tặc
Họ đưa nhau cung tên để chuẩn bị đối phó với lâm tặc
Chân dung một chiến binh Ka'apor
Chân dung một chiến binh Ka’apor
Các chiến binh Ka'apor vũ di chuyển trong rừng
Các chiến binh Ka’apor di chuyển trong rừng
Các chiến binh Ka'apor vũ di chuyển trong rừng
Các chiến binh Ka’apor di chuyển trong rừng
Bắt giữ và trói một tên lâm tặc bằng dây rừng
Bắt giữ và trói một tên lâm tặc bằng dây rừng
Những tên lâm tặc bị thổ dân Ka'apor khống chế
Những tên lâm tặc bị thổ dân Ka’apor khống chế
Họ đánh chúng vì những thân cây khổng lồ vừa bị đốn hạ
Họ đánh chúng vì những thân cây khổng lồ vừa bị đốn hạ
Dùng dây rừng để trói
Dùng dây rừng để trói
Tẩm xăng và châm lửa đốt cả xe lẫn gỗ
Tẩm xăng và châm lửa đốt cả xe lẫn gỗ
Chiếc xe chở gỗ của bọn lâm tặc bị thiêu cháy
Chiếc xe chở gỗ của bọn lâm tặc bị thiêu cháy
Chúng bị người Ka'apor lột quần áo
Chúng bị người Ka’apor lột quần áo
Áp giải về khu vực chung
Áp giải về khu vực chung
Các chiến binh dùng cưa máy để cắt nhỏ các thân cây dài, tránh cho bọn lâm tặc sử dụng lại
Các chiến binh dùng cưa máy để cắt nhỏ các thân cây dài, tránh cho bọn lâm tặc sử dụng lại
Tẩm xăng lên các xe tải hạng nặng
Tẩm xăng lên các xe tải hạng nặng
Châm lửa đốt
Châm lửa đốt
Một tên lâm tặc bị trói sau khi đã lột đồ
Một tên lâm tặc bị trói sau khi đã lột đồ
Trước khi thả cho chúng chạy ra khỏi rừng
Trước khi thả cho chúng chạy ra khỏi rừng