WiPPA tuyển Tư vấn

Trung tâm Phụ nữ trong Chính trị và Hành chính công (WiPPA) thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA) cần tuyển tư vấn viên người Việt (cá nhân hoặc nhóm) tiến hành 02 chương trình đào tạo thí điểm dành cho nữ công chức hiện đang nắm giữ các vị trí quản lý cấp trung.

Liên hệ:

Châu Mỹ Linh

Trung tâm Phụ nữ trong Chính trị và Hành chính công (WiPPA) – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HCMA)

Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0943902488

Email: linh.chaumy@gmail.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/09/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.