FHI 360 tuyển cán bộ nghiên cứu và cán bộ tài chính

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360) tuyển:

  • 01 Cán bộ nghiên cứu lâm sàng làm việc tại trụ sở TPHCM.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05h00 chiều 31/07/2014.

  • 01 Cán bộ tài chính làm việc tại trụ sở Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05h00 chiều 27/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.