Kỷ luật, luân chuyển nhiều cán bộ, kiểm lâm VQG Ba Bể

ThienNhien.Net – Nhằm chấn chỉnh tổ chức, tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, thời gian vừa qua Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Cạn) đã kỷ luật, luân chuyển hàng loạt cán bộ, kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể có 36 cán bộ, kiểm lâm làm việc ở 12 trạm trong vùng lõi, các tuyến đường giao thông chung quanh vườn quốc gia. Tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép từ các khu rừng đặc dụng ra bên ngoài vẫn xảy ra.

Để xảy ra tình trạng này, là do chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; đội ngũ cán bộ, kiểm lâm chưa làm tốt trách nhiệm được giao.

Trạm kiểm lâm Nam Cường chốt chặn vận chuyển lâm sản từ Vườn quốc gia Ba Bể sang huyện Chợ Đồn (Ảnh: Thế Bình/Nhân Dân)
Trạm kiểm lâm Nam Cường chốt chặn vận chuyển lâm sản từ Vườn quốc gia Ba Bể sang huyện Chợ Đồn (Ảnh: Thế Bình/Nhân Dân)

Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể Triệu Đức Văn cho biết: “Chấn chỉnh tình trạng này, từ năm 2013 đến nay chúng tôi đã kỷ luật 12 cán bộ, kiểm lâm bằng các hình thức. Ba tháng, sáu tháng luân chuyển địa bàn đối với trạm trưởng, trạm phó, kiểm lâm viên tại 12 trạm kiểm lâm nhằm tránh tình trạng công tác lâu tại một địa bàn dễ xảy ra nể nang, né tránh, thậm chí tiêu cực, bao che cho lâm tặc”.

Thời gian vừa qua, Vườn quốc gia Ba Bể cũng đã công khai số điện thoại của lãnh đạo, đặt các hòm thư thư để tiếp nhận ý kiến của nhân dân phản ánh về tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; thái độ, lề lối công tác, tinh thần trách nhiệm đối với công việc của đội ngũ kiểm lâm các địa bàn.

Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể còn phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Ba Bể truy quét lâm tặc trong các hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; quản lý, giám sát sử dụng cưa máy trong nhân dân.

Nhằm góp phần giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, các cơ quan tư pháp huyện Ba Bể cũng đã xét xử lưu động một vụ khai thác gỗ nghiến trái phép.