Tập đoàn Than đạt doanh thu gần 66.000 tỷ đồng

ThienNhien.Net – Mặc dù có nhiều khó khăn về thị trường cũng như điều kiện khai thác, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 13% về doanh thu so với cùng kỳ năm 2013, tương đương gần 66.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam cho biết, trong tháng 8 vừa qua, thời tiết mưa nhiều, lượng mưa đo được ở vùng Cẩm Phả lên tới 633mm/17 ngày… đã ảnh hưởng trực tiếp hoạt động sản xuất than của Tập đoàn.

Do đó, các chỉ tiêu sản lượng chính của tháng 8 thấp hơn so với tháng trước như sản lượng than nguyên khai đạt 2,6 triệu tấn, sản lượng than tiêu thụ đạt 2,4 triệu tấn, bằng 6,8% KH năm.

Doanh thu tiêu thụ than ước đạt 3.565 tỷ đồng; doanh thu tiêu thụ khoáng sản 468 tỷ đồng; doanh thu bán điện 543 tỷ đồng, doanh thu cơ khí 335 tỷ đồng…

Tính chung 8 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt 24,7 triệu tấn, bằng 65,6% kế hoạch năm, sản lượng than tiêu thụ đạt 23,5 triệu tấn, bằng 67,1%kế hoạch năm.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.995 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 34.605 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch năm, bằng 108% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sản lượng đất bóc và số mét lò đào đạt thấp.

Tháng 9, Tập đoàn đặt kế hoạch bốc xúc 17,5 triệu m3 đất đá, sản xuất 3,07 triệu tấn than, tiêu thụ 2,67 triệu tấn. Cùng với đó, tiếp tục duy trì tiến tới đẩy mạnh sản xuất khoáng sản, điện lực, cơ khí…

Tại Hội nghị giao ban điều hành sản xuất kinh doanh trực tuyến tháng 9, diễn ra ngày 29/8, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV – Tổng giám đốc Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt nam đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung đẩy mạnh khai thác và chế biến than, nhất là những đơn vị đang đạt sản lượng thấp, để đảm bảo đủ than cho khách hàng, phấn đấu tiêu thụ đạt tối thiểu 35,5 triệu tấn.

Các đơn vị chế biến kinh doanh than cần tăng cường công tác chế biến đảm bảo đủ sản lượng Tập đoàn giao, chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất về nguồn cung ứng cho chế biến, nếu vướng mắc cần báo cáo tập đoàn ngay để tháo gỡ. Đồng thời, các đơn vị sẽ triển khai thử nghiệm pha trộn than nhập khẩu để cung cấp cho thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả SXKD, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác quản lý tài nguyên trong ranh giới mỏ, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, chế biến và vận chuyển tiêu thụ than trái phép…

Trước đó, ngày 24/7, tại hội nghị triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm ở Quảng Ninh, Viacomin đã đặt mục tiêu tăng sản lượng khai thác thêm 1 triệu tấn và tăng tiêu thụ than thêm 0,5 triệu tấn so với kế hoạch ban đầu của năm 2014. Trong đó, than nội địa sẽ tiêu thụ 28 triệu tấn, than xuất khẩu đạt 7,5 triệu tấn. Mục tiêu này là nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh sản xuất giá trị công nghiệp 6 tháng cuối năm để đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng GDP của cả nước.