Công điện khẩn về phòng chống lũ quét, sạt lở đất

ThienNhien.Net – Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vừa có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum; Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Công điện nêu rõ, theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, mưa lớn trên khu vực thượng nguồn sông Sê San làm mực nước trên các sông, suối sẽ tăng nhanh lên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực các huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hội, Đắk Glei, Kon Rẫy.

Để chủ động đối phó với các tình huống mưa, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum và các Bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ mưa lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng lũ quét biết thông tin để chủ động các biện pháp ứng phó.

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò, đường ngầm để hướng dẫn người, phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là trong những ngày nghỉ lễ 02/9.

Bên cạnh đó, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống lũ, lũ quét và sạt lở đất, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.