CRED tuyển Cán bộ

Trung tâm phát triển nông thôn (CRED) cần tuyển Cán bộ dự án du lịch cộng đồng, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: cred@cred.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/06/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây