CRS tuyển Tư vấn

Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo (CRS) cần tuyển một nhóm chuyên gia tư vấn (gồm ít nhất 3 tư vấn viên) cho Dự án Thí điểm mô hình giáo dục từ xa cho trẻ khuyết tật không có khả năng đến trường dựa trên các ứng dụng công nghệ thông tin.

Liên hệ:

Bà Trần Thị Thu Hằng, email:  hang.tran@crs.org  (Tổ chức Cứu trợ Nhân đạo) – Ông Quách Tất Kiên (Ban Quản lí dự án Bộ BGĐT), email: qtkien@moet.edu.vn

Hồ sơ dự tuyển gồm:

  • Giới thiệu năng lực nhóm tư vấn: bao gồm Sơ yếu lý lịch/CV của các thành viên nhóm tư vấn
  • Bản đề xuất kỹ thuật và kế hoạch triển khai công việc
  • Dự kiến kinh phí

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/8/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây